Informacje na temat aktywacji produktów i kluczy

Niektóre produkty, sprzedawane przez firmę Microsoft za pośrednictwem kanału licencjonowania grupowego, zawierają technologię aktywacji produktu. Do aktywowania tych produktów wymagany jest klucz.

Uwaga dla klientów korzystających z licencjonowania grupowego firmy Microsoft: klucze produktów licencji grupowych można znaleźć na witrynie Volume Licensing Service Center (VLSC).

Ostatnie zmiany w zakresie aktywacji zbiorczej

W przypadku produktów licencjonowania grupowego, takich jak Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2010 oraz Office 2013, należy korzystać z aktywacji zbiorczej (VA, Volume Activation). Aby aktywować te produkty z użyciem aktywacji zbiorczej, można korzystać z klucza aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) lub usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service).

Jak uzyskać klucze licencjonowania grupowego

Wyszukaj produkt, dla którego potrzebujesz klucza. Wyświetlone zostaną informacje o tym, jak uzyskać klucz. Nie wszystkie produkty licencjonowania grupowego wymagają klucza. Produkty licencjonowania grupowego, korzystające z aktywacji zbiorczej, są preinstalowane z kluczem instalacji klienta usługi KMS. Jeśli korzystasz z aktywacji za pomocą usługi KMS, wprowadzenie klucza dla produktu na komputerze klienckim nie będzie wymagane. Jeśli produktu nie ma na liście, klucz nie jest wymagany.

Wyszukaj produkty

Uwaga: nie wszystkie produkty licencjonowania grupowego wymagają klucza. Jeśli produktu nie ma na liście, klucz nie jest wymagany.

Przeglądaj kategorie:

lub wyszukaj produkty

Symbol zastępczy

Pokrewne zasoby

Klucz produktu — często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania na temat kluczy produktów i aktywacji.

Licencjonowanie produktów — często zadawane pytania

Przejrzyj odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wskazówki dotyczące aktywacji zbiorczej

Przejrzyj odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.